۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
تفاوت روابط عمومي با تبليغات

تعريف روابط عمومي و تفاوت آن با تبليغات

اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگليسى public Relations براى نخستين بار در آمريكا در اتحاديه راه آهن به كار برده شد و در ايران نخستين بار در شركت نفت به كار رفته و دفترى در آن شركت ايجاد شد. روابط عمومى را در زبان عربى (العلاقات العامه) ترجمه كرده اند.

تعاريف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحب نظران، كارشناسان و مؤلفان كتاب هاى اين رشته بيان شده است از جمله: ركس هارلو از پيشقدمان روابط عمومى در جهان مى گويد: روابط عمومى دانشى است كه به وسيله آن سازمان ها آگاهانه مى كوشند ، بر مسئوليت اجتماعى خويش عمل كنند تا بتوانند ، تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه براى توسعه اهميت دارد ، به دست آورند.

در اين باره انجمن روابط عمومى آلمان مى گويد: روابط عمومى ، تلاش آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم ، براساس تحقيق علمى و عملى صحيح و مستمر ، ميسر است. انجمن جهانى روابط عمومى نيز گفته: روابط عمومى بخشى از وظايف مديريت سازمان است و عملى ممتد ، مداوم و طرح ريزى شده است كه از طريق آن افراد و سازمان ها مى كوشند تا تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه با آنها سرو كار دارند ، به دست آورند. 

 

روابط عمومي به مثابه پلي است ميان يك سازمان و مخاطبان آن.               

به بيان ساده تر روابط عمومي در حكم دم و بازدم سازمان به ايفاي نقش ميپردازد.

روابط عمومي مجموعه‌اي از اقدامات و كوشش هاي حساب‌شده‌اي است كه هر سازمان براي برقراري ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هايي كه با سازمان در ارتباطند انجام مي‌دهد.

روابط عمومي كار روبه‌رو شدن يك سازمان يا موسسه را با مخاطبانش از طريق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباري انجام مي‌دهد كه به منافع مشتركشان مربوط است. سخنراني در كنفرانس‌ها ، كار با رسانه‌ها ، ارتباطات بحران ، اشتغال به امور اجتماعي از طريق رسانه‌ها و ارتباط با كاركنان در زمره وظايف اين حرفه‌است. فعاليت روابط عمومي چندان مستقيم و ملموس نيست و همين فرق آن با تبليغات است. كار روابط عمومي مي‌تواند براي ساختن روابط تفاهم‌آميز با كاركنان ، مشتريان ، سرمايه‌گذاران ، رأي‌دهندگان و عموم مردم به كار رود.

تقريباً هر سازماني كه با افكار عمومي سر و كار دارد و نيازمند تصوير روشني از خود نزد آن است ، گونه‌اي از روابط عمومي را به خدمت مي‌گيرد. برخي از رشته‌هاي مرتبط تحت نام ارتباطات شركتي نظير روابط رسانه‌اي، روابط سرمايه‌گذاري ، ارتباطات داخلي و روابط كار وجود دارند كه به فعاليت هاي روابط عمومي ربط دارند. كاركنان روابط عمومي عموماً توجه خود را به ساختن مناسباتشان با همگان‌هايي معطوف مي‌كنند كه به همسازي با آنها بينجامد.

كاركنان روابط عمومي بايد بدانند كه چطور به شكلي شفاف بنويسند ، صحبت كنند و با تجزيه و تحليل امور مبتلابه سازمان و موسسه خود به رفع و رجوع مسائل بپردازند. اين مهارت‌ها به شدت مورد نيازند زيرا در رشته روابط عمومي ارتباط پيوسته‌اي ميان كاركنان و كساني وجود دارد كه در تعيين سمت سياست‌هاي همگاني ايفا مي‌كنند. كاركنان روابط عمومي همچنين بايد به انديشه‌ورزي انتقادي بپردازند تا بتوانند به واسطه اين مهارت به حل مشكلات احتمالي مشتريان و موكلان خود اقدام كنند.

روابط عمومي داراي چندين قلمرو كاري مشخص است و از همه مقبول تر روابط عمومي مالي، روابط عمومي فرآورده و روابط عمومي بحران است:

روابط عمومي مالي عمدتاً اطلاعات گزارشگران تجاري را فراهم مي‌كند.

روابط عمومي فرآورده براي يك فرآورده ويژه يا خدمات (به جاي استفاده از آگهي بازرگاني) شهرت به دست مي‌آورد.

روابط عمومي بحران به اتهام‌هاي ناروا و اطلاعات نادرست پاسخ مي‌دهد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/01
تعداد بازدید:
1671
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal