۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
تاريخچه دانشگاه

تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي جهرم

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم در سال 1356با پذيرش40 دانشجوي پزشكي تحت عنواندانشكده پزشكي فعاليت خود رازير نظر دانشگاه شيرازآغاز نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دانشكده در سال 1364 با زيربناي 5000 متر مربع باز سازي گرديد و در سال 1365 با پذيرش 90 دانشجوي پزشكي و 20 دانشجوي پرستاري فعاليت مجدد خود را شروع كرد.

دانشكده به دنبال ادغام با واحدهاي بهداشتي درمانيدر سال 1375 از دانشگاه علوم پزشكي شيراز منفك و به طور مستقل تحت نظارت مستقيم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت.

در سال 1386 دانشكده به دانشگاه ارتقاء يافت و ددر سال 1387 مجتمع پرديس دانشگاه با 12500 متر مربع زير بنا افتتاح گرديدكه حوزه رياست، معاونت هاي توسعه، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي و معاونت غذا و داروي دانشگاه همچنين خوابگاههاي بوستان، گلستان، بهارستان، شهيد دانشپور، سالن ورزشي دانشگاه و پانسيون پزشكان در اين مجتمع واقع شده است. هم اكنون دانشكاه  داراي سه دانشكده پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي بوده و در رشته پزشكي، رشته هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت عمومي و علوم آزمايشگاهي و فوريت هاي پزشكي  در مقطع كارشناسي دانشجو مي پذيرد.

شايان ذكر است دانشگاه علوم پزشكي جهرم با دو بيمارستان آموزشي درماني مطهري و پيمانيه و درمانگاههاي تخصصي مربوط، 13مركز و پايگاه بهداشتي درماني شهري، 15 مركز و پايگاه بهداشتي روستايي، 2 مركزتسهيلات زايماني، 65 خانه بهداشت و 14 پايگاه اورژانس شهري و جاده اي درحال خدمت رساني به مردم شهرستان همجوار است.

تاریخ :
1396/10/17
تعداد بازدید:
2304
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal